قهرمان ارزنده سبک

آقای امیر بهادر تدین انتخاب شما در تیم ملی کاراته در کاتای جوانان جهت حضور در مسابقات جهانی اسپانیا را تبریک میگوییم امیدوار
یم همواره موفق و پیروز باشی.

 

You are here: اخبار و رویدادها قهرمان ارزنده سبک