مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک درتاریخ 24 مهرماه لغایت 26 مهرماه دراستان مازندران

مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک درتاریخ 24 مهرماه لغایت 26 مهرماه دراستان مازندران برگزار می گردد. برای دیدن بخشنامه و اطلاعات کامل این مسابقات اینجا را کلیک کنید.

You are here: اخبار و رویدادها مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک درتاریخ 24 مهرماه لغایت 26 مهرماه دراستان مازندران