درخشش تیم شهید صافی در لیگ آینده سازان کاراته کشوردر روزی که به ذهن هیچ فردی برای تیم شهید صافی برا

 

در روزی که به ذهن هیچ فردی برای تیم شهید صافی برای گذر از سه سد قوی در لیگ کاراته خطور نمی کرد اما این تیم با سرمربیگری مجید صافی و همت کلیه اعضا که هر کدام در تجربه های اولیه خود در این چنین رقابتها پا گذاشتند با سه برد شیرین و با اقتدار مقابل تیمهای مجتمع دخانیات گیلان – انقلاب قم –تهران دشت بتن توانستند در کاتا و کومیته جدول گروه دوم را دچار تغیراتی عمده قرار دهند وصعود خود را مسجل کنند .

شگفتی ساز این دوره تیم کاتا بودند که بدون شکست کار خود را در این مرحله به پایان رساندندو دیگر بازیکن بدون باخت میلاد افشانی بود که در وزن -61 با سه برد قاطع و غلبه بر دانیال زحمتکش نفر اصلی تیم ملی جهت حضور در مسابقات جهانی اسپانیا بسیار موفق عمل کرد.اما بردهای شهید صافی تنها توکل به خدا و غیرت نفرات وهمدلی بدون امکانات ثابت می کند بدون مسائل مالی و حس پیروزی می تواند عامل پیروزی گردد و فریادهای مربیان نتیجه داد.

باشگاه کاراته شهید صافی از سال 1364در گلپایگان توسط استاد احمد صافی تاسیس شده است و هم اکنون برای اولین بار در لیگ سراسری کاراته حضور دارد این باشگاه در طول سالیان سال قهرمانان بیشماری را به کاراته کشور در سطوح مختلف کشوری و ملی و جهانی معرفی کرده است.

You are here: اخبار و رویدادها درخشش تیم شهید صافی در لیگ آینده سازان کاراته کشوردر روزی که به ذهن هیچ فردی برای تیم شهید صافی برا