سعید احمدی با مدال طلا به کار خود خاتمه داد

دارنده مدال نقره جهانی سال 2012 فرانسه که در المپیک هنرهای رزمی در روسیه به روی تاتامی رفت  موفق شد با اقتدار و کسب پیروزی در تمامی بازیها مدال طلا را در روسیه به گردن خود ببیند

 

سعید احمدی پس از ناکامی در بازیها ی کشورهای اسلامی ثابت کرد که یک سرو گردن از تمام رقبا بالاتر است.و شکست در اندونزی یک حادثه بوده است.

 

 

You are here: اخبار و رویدادها سعید احمدی با مدال طلا به کار خود خاتمه داد