سفر ریاست سبک به بوسان

شیهان احمد صافی رئیس سبک چهارشنبه

 

شب یکم آبان ماه ایران را به مقصد....

 

 

.کره جنوبی

ترک تا اردوی آمادگی تیم ملی این کشور جهت

حضور در مسابقات آسیایی امارات  را زیر نظر

داشته باشند همچنین در طول این سفر سمینار

سراسری ویژه مربیان این کشور برگزار میگردد.

You are here: اخبار و رویدادها سفر ریاست سبک به بوسان