مسابقات کشوری بانوان بابلسر مهر 92

کاتا زیر قهوه ای متولدین 85-86 ریحانه سامانی پور طلا البرز- هدیه شریف زاده نقره مازندران – فاطمه کثیری البرز و مریم نبوی سمنان برنز

کاتا زیر قهوه ای متولدین 84 فاطمه منصور زارع طلا البرز – آهو فرهادی نقره تهران – سارا مجدی البرز و زهرا زبان دان یزد برنز

کاتا زیر قهوه ای متولدین 82-83 الف یکتا یوسف زاده طلا البرز- پرنیان ساعیان نقره تهران –شقایق تابان تهران و فاطمه چاردولی همدان برنز

کاتا زیر قهوه ای متولدین 82-83 ب زهرا بابایی طلا البرز – فاطمه موسی زاده نقره تهران – زهرا زارعکار البرز و آتنا مومنی اصفهان برنز

کاتا زیر قهوه ای متولدین 81-80 الف فا طمه اندرخور طلا تهران – آیدا گشانی نقره تهران – شهرزاد مصطفایی اصفهان یگانه شعبانی تهران

کاتا زیر قهوه ای متولدین 81-80 ب بهاره سلیمی پور طلا تهران-درسا ترابی نقره همدان – عارفه سلیمانی و بهاره کریمی اصفهان برنز

کاتا زیر قهوه ای متولدین 79-78 الف بهاره علی فلاح طلا البرز- شقایق خوش فطرت نقره همدان –پریسا پور جلالیان گیلان و مبینا صالحی مرکزی  برنز

کاتا زیر قهوه ای متولدین 78-79ب رضوان ایمنی طلا البرز –زهرا اسحاقی نقره قم – نگین جهانی گیلان و فاطمه درویشی اصفهان برنز

کاتا زیر قهوه ای جوانان ندا آقایی طلا اصفهان –غزاله کاویانی نقره مازندران – صدف ناصحی تهران و طیبه علی حسن اصفهان برنز

کاتا زیر قهوه ای بزرگسالان لیلی سلیمانی طلا البرز- مائده کاظمی نقره سمنان – شقایق یادگاری برنز همدان

کاتا قهوه ای و مشکی 83به بعدالف فاطمه محمد بیگی طلا البرز- نیلوفر علیزاده نقره البرز – مائده فلاحتکار البرز و ریحانه غریب سمنان برنز

کاتا قهوه ای و مشکی 83به بعدب مهسا خلیلی طلا البرز-مبینا لاری زاده نقره البرز- هستی مرادی البرز و سما ارجمند سمنان برنز

کاتا قهوه ای و مشکی 81 -82 فاطمه حسن زاده طلا البرز- عسل کیا روستا نقره البرز – کوثر جندقی سمنان و زهره شریف نیا تهران برنز

کاتا قهوه ای مشکی 81-82 ب سارا هاشمی طلا تهران – مریم سوری نقره تهران –ستاره میر واحدی گیلان و ساغر سلطانیان تهران برنز

کاتا قهوه ای مشکی متولدین 80 آیتک نظر پور طلا تهران –مطهره روستا نقره تهران – نازنین بخشی و نیایش احمدی البرز برنز

کاتا قهوه ای مشکی متولدین 79زهرا حیدری طلا البرز- مهدیه مهر علیان نقره تهران – موژان ناصر نیا و پدیده شعاعی تهران برنز

کاتا قهو ه ای مشکی متولدین 78 آتوسا رضایی جو طلا البرز – زهرا شهبازی نقره البرز – کیمیا ترابی همدان و زهرا سالمی البرز برنز

کاتا قهوه ای مشکی متولدین 77 سایه غریب نواز طلا البرز- زهرا جوکار نقره البرز- زهرا حقیقی تهران و راضیه تاواتاد گیلان برنز

کاتا قهوه ای مشکی75-76 هدیه طاهری طلا البرز- غزل نادری نقره تهران –ریحانه قاسمی قم و نسیم راضی زاده تهران برنز

کاتا قهوه ای مشکی 73-74 فاطمه چیذری طلا البرز – فاطمه موفقی نقره تهران – زهرا شیخی و افرا عالی تهران برنز

کاتا قهوه ای مشکی 72 زهرا تاجیک طلا تهران –الهام شاه حیدری نقره البرز – نگین گنجعلی خانی گیلان و نیلوفر رستمی تهران برنز

کاتا قهوه ای مشکی 70 و 71 رقیه قربانی طلا گیلان – پریسا ابراهیمی نقره تهران –سارا جلاییاصفهان و سحر علیزاده تهران برنز

کاتا قهوه ای مشکی 69 به بعد زهرا بزرگ زاده طلا گیلان –اعظم میر اسماعیلی نقره اصفهان – مینا عبادی تهران و زکیه نیری خراسان شمالی برنز

 

You are here: نتایج مسابقات مسابقات کشوری بانوان بابلسر مهر 92