سمینار آموزشی سبک در استان لرستان

بنا به دعوت نماینده سبک در استان لرستان آقای نادر کردی یکدوره سمینار

 

 

آموزشی تئوری و عملی با حضور رئیس سبک شیهان احمد صافی و دبیر سبک استاد بهمن حسن زاده

در تاریخ جمعه 17 /8/92 در سالن طالقانی بروجرد برگزار می گردد

در صورت تمایل حضور برای کلیه اعضا بخصوص استانهای همجوار آزاد می باشدو بعد از پایان دوره گواهی حضور دوره اهدا می گردد.

 

آدرس . بروجرد خیابان تختی سالن طالقانی تلفن هماهنگی 09163622016 آقای کردی

You are here: اخبار و رویدادها سمینار آموزشی سبک در استان لرستان