سمینار آموزشی در استان هرمزگان

با دعوت نماینده سبک در استان هرمزگان استاد امیر پرویز کلاهی یکدوره سمینار

 

آموزشی تئوری و عملی در تاریخ یکم آذر ماه در استان هرمزگان با حضور شیهان احمد صافی                                                                                                      

 

ریاست سبک و استاد بهمن حسن زاده دبیر سبک برگزار میگردد  حضور کلیه مربیان و اعضا

سبک آزاد است و این سمینار با هماهنگی هیئت کاراته استان هرمزگان است که از سبکهای دیگر هم می توانند حضور یابند.

You are here: اخبار و رویدادها سمینار آموزشی در استان هرمزگان