حضور سرمربی فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران

 

استاد هیتوشی کاسویا برای دوازدهمین سال متوالی در اواخر آذر ماه وارد ایران میشوند                                                  این استاد تا به حال سمینارهای فراوانی در ایران داشته اند که استقبال فراوانی شده و امسال هم طی روزهای پنج شنبه و جمعه 28 و 29 آذر ماه در اصفهان و سپس سوم دی ماه در تهران برای استانهای مختلف برگزار می نمایند لازم به توضیح است همه ساله این سمینار با مسابقات بین المللی ایران زمین برگزار می شود که میزبان این مسابقات دانشگاه آزاد با همکاری فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران برگزار می شود در سال 1392 مسابقات ایران زمین در تاریخ 4 دی ماه در تهران انجام می شود.

 

You are here: اخبار و رویدادها حضور سرمربی فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران