سمینار آموزشی سرمربی فدراسیون جهانی شوتوکان

 

استاد هیتوشی کاسویا که سالانه بیش از 40 کشور را برای آموزش مسافرت میکند                                                                                                

اواخر آذر ماه به کشورمان سفر دارد و در طول این سفر سه سمینار برگزار می کند که دو سمینار داخلی و یک سمینار بین المللی که از کشورهای مختلف حضور دارند .

 

 

 

سمینار مرکز سبک 30 آذرآقایان و یکم دی بانوان

 

سمینار بین المللی آقایان 3 دیماه

You are here: اخبار و رویدادها سمینار آموزشی سرمربی فدراسیون جهانی شوتوکان