مسابقات بین المللی ایران زمین در سال 92

 

مسابقات در گروه آقایان و بانوان همزمان در تاریخ 4 دی ماه در دو قسمت کاتا و کومیته                                                                                                                     از 16 سال به بالا برگزار میگردد که قهرمانان کشور در سبک اعضا تیم ملی به همراه نماینده های استانها و حضور 8 کشور خارجی به مبارزه میپردازند آقایان مسابقات خود را در سالن تکواندو و بانوان در سالن کبکانیان پی گیری می شودمیزبان مسابقات دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت سبک

 

You are here: اخبار و رویدادها مسابقات بین المللی ایران زمین در سال 92