سمینار هیتوشی کاسویا در مرکز سبک

 

سمینار آموزشی کاسویا سنسی در مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان در روز شنبه                                                                   

 

با استقبال اعضا باشگاه مرکزی برگزار گردید در این سمینار که با حضور شیهان احمد صافی نماینده فدراسیون جهانی در ایران و اساتید مسعود عموزاده و رضا و مجید صافی مربیان مرکز سبک بود مربیان دیگری هم حضور داشتند نماینده سبک در استان چهار محال و بختیاری آقای رحیمی و نماینده سبک در استان ایلام آقای اسکندری هم در این کلاس شرکت نمودندحضور سه تن از اعضا هیئت رئیسه هم در کلاس فوق به گرمای این سمینار افزود آقایان محمدی بصیر –فقیهی –و ونکی   تمرینات استاد کاسویا با کیهون آغاز و سپس تمرینات مبارزه و کاتا هم مرور شد و در پایان از طرف آقای مهدی آقا بزرگ هدیه ای به آقای کاسویا اهدا شد و استاد احمد صافی با بیاناتی اعلام نمودند 15 سال است عضو این سبک هستیم وکاسویا سنسی برای سیزدهمین سال است به ایران می آیند و رمز شادابی ایشان را که تمرین مداوم در سن 65 سالگی و مراقبت تغذیه است را بیان نمودند.

You are here: اخبار و رویدادها سمینار هیتوشی کاسویا در مرکز سبک