تهیه فیلم آموزشی توسط رئیس سبک

 

فیلم آموزشی موارد آزمون – تکنیک – کاتا و کومیته بزودی وارد بازار میشود                                                                                               این فیلم که توسط شیهان احمد صافی آموزش داده شده است در دست تهیه است و به زودی به علاقه مندان ارائه میگردد.

 

You are here: اخبار و رویدادها تهیه فیلم آموزشی توسط رئیس سبک