نماینده جدید سبک در استان قم معرفی شد

 

از طرف ریاست سبک استاد احمد صافی آقای علیرضا نظری به عنوان نماینده سبک                                                                                             در استان قم معرفی و از تلاشهای آقای رمضانزاده در طول این چند سال قدردانی کردند.

 

You are here: اخبار و رویدادها نماینده جدید سبک در استان قم معرفی شد