جدال تیمها در سوپر لیگ و آینده سازان کاراته کشور

 

در تاریخ سوم بهمن ماه مسابقات نهایی مرحله اول سوپر لیگ کاراته در قم برگزار میشود و                                                               چهارم بهمن مسابقات لیگ اینده سازان در اراک مسابقات سوپر لیگ که در همین راستا تیم دانشگاه آزاد و تیم آوای رزم به مصاف حریفان خود میروند اما در لیگ آینده سازان تیم شهید صافی گلپایگان باید به مصاف سه تیم شوبوکان اصفهان – هیئت کاراته اراک و هیئت کاراته قزوین مبارزه کند که در صورت پیروزی به مرحله نهایی صعود می نماید.

 

You are here: اخبار و رویدادها جدال تیمها در سوپر لیگ و آینده سازان کاراته کشور