شهید صافی گلپایگان در مرحله نهایی لیگ آینده سازان کشور

 

تیم شهید صافی که در ذهن هم گروهیهای خود یک بازنده از پیش تعین شده نام برده شده بود                                                      تیمهای رقیب را به هم زد این تیم که تمامی از سرمایه های سبک محسوب میشود با سرمربی خود مجید صافی دست و پای تمامی تیمها را بست و با اقتدار با برد در شهر اراک بر تیم شهرداری اراک با حساب 17 بر 10 و سپس تیم قزوین با حساب 22 بر 6 خود را در بین 4 تیم اصلی مسابقات آینده سازان لیگ می بیند تیم کاتا بدو ن شکست در مسابقات تیمی بسیار موفق عمل کردند در طول این ماهها و تیم کومیته در طول فصل با عملکرد بسیار قوی خود را به ثبات لازم رساندند .

 

 

You are here: اخبار و رویدادها شهید صافی گلپایگان در مرحله نهایی لیگ آینده سازان کشور