اردوی تیم ملی ناشنوایان و حضور اعضا آوای رزم

اردوی تیم ملی ناشنوایان که از جمعه در فدراسیون ناشنوایان و به همت انجمن کاراته برای شناسایی افراد پیگیری شد                                                           

و حضور 9 تن از اعضا مرکز ورزشی آوای رزم در این اردو که با حمایتهای شیهان احمد صافی بنیانگذار این مرکزتشکیل گردیده بود با حضور خود نشان از تواناییهای این مرکز در پرورش این عزیزان دارد کلاس ویژه ناشنوایان که طی ماههای گذشته با مربیگری استاد مجید صافی در مدرسه باغچه بان تمرینات خود را آغاز نمودند حال با یک جهش مثبت حرفهای بسیاری برای گفتن دارند و امیدواری در این عزیزان با کوشش فراوان بسیار چشمگیر بوده است و با تلاشهای خود در آینده برای کاراته ناشنوایان حرفهای عملی بسیاری دارند با ارزوی موفقیت برای این عزیزان لازم است از حمایتهای مهندس حکیم پور عضو هیئت ریسه سبک که همواره در کنار این عزیزان از ابتدابوده است قدردانی گردد.

 

You are here: اخبار و رویدادها اردوی تیم ملی ناشنوایان و حضور اعضا آوای رزم