آزمون ارتقا درجه دان در مرکز سبک

 

بنا به درخواست کمیته ازمون سبک وبا هماهنگی به عمل آمده با فدراسیون کاراته                                                   آزمون ارتقا درجه از دان 1 الی دان 4 در تاریخ 16 اسفند 1392 در مرکز سبک فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران برگزار میگردد از واجدین شرایط در این آزمون دعوت بعمل می اید جهت اطلاعات بیشتر با مرکز سبک تماس بعمل آید.

 

You are here: اخبار و رویدادها آزمون ارتقا درجه دان در مرکز سبک