ارائه گزارش از فعالیتهای استانی به زودی.....

 

نمایندگان محترم استانها و مربیان گرامی در تمامی نقاط ایران  پایان سال 92 است                                               لذا  برای اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیتهای استانها لطفا عملکرد سال را برای مرکز سبک و روابط عمومی سبک ارسال تا ضمن بررسی به اطلاع عموم برسانیم با سپاس

 

 

اهم فعالیتها حضور در کلیه  کلاسها داوری . مربیگری و مسابقات . سمینارها و مسابقات قهرمانی سبک و بخصوص انتخابی تیم ملی

You are here: اخبار و رویدادها ارائه گزارش از فعالیتهای استانی به زودی.....