جلسه و گردهمایی اعضائ هیئت رئیسه سبک

 

در تاریخ شنبه  شب دهم خرداد در سال 93 اولین جلسه هیئت رئیسه سبک در سال                                                                    در تالار تهران ونک به میز بانی حاج امیر ونکی تشکیل شد در این جلسه که با حضور ریاست سبک شیهان احمد صافی و اعضا هیئت رئیسه و دبیر سبک بودند دکتر مارک گریگوریان مهمان ویژه این جلسه که از اساتید پیشکسوت کاراته که ساکن امریکا هستند هم در جمع حاضر گردیدند در ابتدا ریاست سبک با اعلام گزارشی به عملکرد سبک در سال گذشته پرداختند و ضمن رضایت همچنان بر گسترش و فعالیت بیش از پیش مصمم بودند و خواستار همکاری بیشتر هیئت رئیسه با سبک شدند و سپس یک به یک حاضرین به نکات مهمی برای اعتلای سبک پرداختند حاضرین جلسه آقایان عضو هیئت رئیسه مهندس مهدی حکیم پور – مهندس حسن فقیهی – مهندس قربان احمدی – مسئول مالی و اداری سبک هوشنگ بزمی آذر – آقای مجید محمدی بصیر – دبیر سبک آقای بهمن حسن زاده – نماینده سبک در استان تهران آقای رضا صافی – مهندس علی برنجکار –حاج امیر ونکی – مسئول روابط عمومی و استانها آقای مجید صافی- مربی مرکز سبک آقای مسعود عموزاده – کاپیتان تیم ملی بزرگسالان آقای مهدی سلطانی – مهندس شاهپور دهقانیان در پایان جلسه با توجه به موفقیتهای فنی و قهرمانی سبک مقرر شد قدمهای بعدی برای رشد تشکیلاتی و سازمانی  بیشتر و همچنین تقویت نمایندگان استانها بصورت عادلانه و تثبیت این روند همانند بعدهای فنی و قهرمانی   قدمهای جدیدی برداشته شود.

 

You are here: اخبار و رویدادها جلسه و گردهمایی اعضائ هیئت رئیسه سبک