بازگشت شیهان احمد صافی به ایران بعد از موفقیت در لیگ جهانی اندونزیی

 

شیهان احمد صافی پس از طی کردن اردوهای تیم ملی کره بمدت یکماه                                                                     و حضور در لیگ جهانی در کشور اندونزی و کسب مقام سوم مجموع از تاریخ 22 تیرماه به مدت 10 روز در ایران هستند مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان ضمن تبریک به جهت این افتخار به اعضا اعلام میدارد در صورت هرگونه  مسائل سبکی در مدت حضور ایشان هماهنگ نمایند.

 

You are here: اخبار و رویدادها بازگشت شیهان احمد صافی به ایران بعد از موفقیت در لیگ جهانی اندونزیی