آزمون وسمینار عملی آقایان در مرکز سبک

 

به گزارش مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران در تاریخ جمعه 93/7/25 آزمون و سمینار عملی

با حضور رئیس سبک و اعضا کمیته فنی برگزار میگردد لازم به توضیح است حضور کلیه نمایندگان استانها در این سمینار الزامی است .

 

 

You are here: اخبار و رویدادها آزمون وسمینار عملی آقایان در مرکز سبک