آزمون وسمینارفنی و آموزشی سبک شوتوکان wskf با حضور ریئس سبک

 

به گزارش مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران آزمون وسمینارفنی و آموزشی سبک شوتوکان –کمیته فنی نمایندگان استانها و مربیان ارشد سبک در تاریخ 25/7/93 در مرکز سبک برگزار گردید

 

در سمینار فوق که با نرمش توسط استاد عبدالحسینی شروع شد به ترتیب با آموزش اعضا کمیته فنی اساتید طاهرآبادی – محکم کار – حسن زاده به تمرینات کیهون پرداختند و آموزش کمیته آقای عبدالحسینی ادامه یافت و تمرینات پایانی را شیهان احمد صافی با تمرینات ویژه ای ادامه دادند و سخنان مربوط به اعتلا و گزارش صحبت نمودند

در انتهای سمینار مقرر شد تا پایان سال سبک برگزاری دهمین دوره ایران زمین در دی ماه با حضور کشورهای خارجی و ریاست فدراسیون جهانی wskf استاد هیتوشی کاسویا

مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور به میزبانی مازندران

سمینار آموزشی به میزبانی البرز

آزمون دان در بهمن ماه

 

استانهای حاضر در سمینار تهران – البرز-قزوین – چهار محال و بختیاری –اصفهان –همدان –سمنان –اردبیل –قم –مرکزی –ایلام –کرمان - لرستان

You are here: گزارش آزمون وسمینارفنی و آموزشی سبک شوتوکان wskf با حضور ریئس سبک