دهمین سال ایران زمین در تهران

 

به گزارش مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران در تاریخ 28 آذر ماه مسابقات بین المللی ایران زمین                                                             در دوسالن همزمان برای آقایان و بانوان برگزار میگردد قهرمانان کشور در سال جاری با هماهنگی نمایندگان استانها برای ثبت نام اقدام نمایند.

 

 

You are here: اخبار و رویدادها دهمین سال ایران زمین در تهران