اردوی تیم ملی کاراته هنگ کنگ در ایران

در جایی که همه دنیا مهد هنرهای رزمی را در شرق آسیا می شناسند اما یکی از همین کشور ها هنگ کنگ است که خود در رشته های رزمی بسیار با قدرت و اصیل است اما با سرمربی ایرانی خود که چند سالی است در این کشور بسر می برد برای سومین سال پیاپی در کشور ایران اردو زدند تا از تجربیات کاراته ایران بهره ببرند و بخصوص از استاد احمد صافی که به واقع کاراته ایران را در سطح بین المللی گسترش داده اند.

تیم هنگ کنگ بعد از دو هفته تمرین مشترک در مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان همراه با تیم دانشگاه آزاد و منتخب سبک ایران را به مقصد هنگ کنگ ترک کردند.

You are here: اخبار و رویدادها اردوی تیم ملی کاراته هنگ کنگ در ایران