کاتارو های سبک، در راه درخشش

کاتارو های مرکز سبک شوتوکان برای به اثبات رساندن خود در مسابقات انتخابی تیم ملی و مسابقات کشوری در کرمان در تمامی گروههای سنی با هدایت استاد احمد صافی و با مربیگری آقایان رضا و مجید صافی اردوهای خود را آغاز کردند.

 

اسامی کاتاروها

روزبه روشنی –سهیل ساجدی فر-حسین ناصری-امیربهادرتدین-امیریزدان تدین –مهدی یارگیو-عرفان فقیهی-آرش لطفی-عرفان اسماعیلی-علیرضا محمدی بصیر –پیمان نوری- علی صفدریان


You are here: اخبار و رویدادها کاتارو های سبک، در راه درخشش