عرض تبریک اعضا سبک شوتوکان به آقای سمندر...

کلیه اعضا سبک شوتوکان جهانی انتخاب مجدد آقای علیرضا سمندر را به سمت ریاست فدراسیون کاراته تبریک می گوید.

امید است همواره همچون گذشته کاراته ایران در عرصه بین المللی با درخشش روبرو شود

You are here: اخبار و رویدادها عرض تبریک اعضا سبک شوتوکان به آقای سمندر...