مسابقات قهرمانی کشوری سبک

مسابقات قهرمانی کشوری سبک در تاریخ 13 و14 تیرماه در استان قزوین برگزار می شود.

بخشنامه مسابقات بصورت کامل

You are here: اخبار و رویدادها مسابقات قهرمانی کشوری سبک