پیام تبریک ریاست سبک به رئیس جمهور منتخب مردم

از طرف ریاست سبک استاد احمد صافی به کلیه اعضا جهت حضور پرشوردر انتخابات و حماسه سیاسی تشکربه عمل می آید و انتخاب آقای دکتر حسن روحانی را به جامعه  ورزش به خصوص wskf ایران تبریک می گویند.

 

You are here: اخبار و رویدادها پیام تبریک ریاست سبک به رئیس جمهور منتخب مردم