تشکر از همکاری و مساعدت شرکت تهران فرازه

روابط عمومی wskf ایران لازم دید ضمن تشکر از همکاری و مساعدت شرکت تهران فرازه در شروع و راه اندازی فعالیت سایت رسمی سبک و همچنین عضو محترم هیئت رئیسه سبک جناب آقای مهندس فقیهی و جناب مهندس حسین پور کمال سپاس و قدردانی نماید.

 

 

You are here: اخبار و رویدادها تشکر از همکاری و مساعدت شرکت تهران فرازه