کاراته و نگاه

 

از روزگاران قدیم ورزش کاراته با نگاه خشونت و درگیری شناخته می شد اما آیا اینگونه است و یا تمام این خشونتها فقط درظاهر کاراته نهفته است و باطن کاراته با اصل احترام و انظباط شناخته می شود؟ گروهی از مردم که شناخت کاملی از ورزشهای رزمی ندارند تمام رشته های رزمی را با نگاه جنگ ستیزی و درگیری برانداز می کنند و بر این باورند که ورزش های رزمی خصلتی جنگ پذیر دارند . این برداشت از ورزش های رزمی فقط یک بعد از واقعیت را در بر می گیرد در صورتی که ورزشهای رزمی را باید با دو نگاه پذیرفت .نگاه اول نگاه درگیری و مبارزه است که گرایشهای بسیاری را در بر می گیرد و نگاه دوم نگاه صلح طلبی و قوی کردن جسم، همراه با روح و پرورش تمرکز است که بدلیل افزایش اعتماد به نفس در هنر زیبای کاراته، می شود به سادگی به این دو نگاه توجه کرد و برای تمامی افراد و گرایشهای متفاوت ورزشی راه باز است تا این واقعیت دو بعدی را لمس کنند. بدون شک تا کسی پا به این ورزش نگذارد و تمرین کاراته را به شکل مدون انجام ندهد، هرگز پی به اسرار این هنر زیبا نخواهد برد. در نهایت نیز هر کس فهمید کاراته یک هنر است و باید با چه روش و نگاهی این ورزش را فرا بگیرد، می تواند تمام نکات مثبت روح و ذهن و جسم را با هم پرورش دهد تا به نقطه ایده آل کاراته نزدیک شود. کسانی که به دلیل ترس از برخوردهای «درون ورزشی» هرگز پا به سالن ورزش نمی گذارند و یا کسانی که فقط برای غلبه بر برخوردهای بیرونی به کاراته روی می آورند هر دو از درک هنر کاراته محروم هستند.

افرادی که از ظاهر کاراته و نحوه تمرین ها و ممارست های این ورزش ترس دارند و گرفتار واهمه می شوند، می توانند با تقویت قوای جسمانی و ارتقاء توان ذهنی و روحی خود بر ترس غلبه کنند و در جهت ایجاد امنیت فکری نیز هرگز ترس را در وجود خود راه ندهند اما آیا با تمرین کوتاه میشود به یک اعتماد به نفس دائمی و کامل دست یافت؟ خیر هرگز اینگونه نیست و باید تمرینات به صورت منظم و بدون وقفه انجام گیرد چون به محض ترک کردن تمرینات باز هم همان حالات ترس باز می گردند و آشفتگی جسمی و روحی بر انسان چیره می شود.

جدای از تمرینات دو نفره و یا درگیری های چند نفره، تمرین های انفرادی هم در دوجوهای کاراته )محل تمرین )انجام می شود که ژاپنی ها اعتقاد عجیبی به آنها دارند. تمرینات کیهون (تکنیک زدن )که در ادامه کاتاها (فرمها) شکل می گیرد و مقدمه ای برای دفاع شخصی محسوب می شود، از همین تمرین های فردی هستند که زمینه غلبه بر ترس را به خوبی فراهم می کنند. فارغ از این اما، افرادی که بدون ترس وارد رشته های رزمی میشوند به گونه ای امتیاز مهمی را همراه خود دارند و با تمرینات و کم کم در جریان مبارزات، با ایجاد کنترل دست و پا و حرکتها بر هیجانات خود غلبه می کنند. البته هرگز نمی شود در حیطه روانشناسی افراد وارد شد چون بسیار تخصصی است اما میشود افراد را با رفتارهای مشخص آنها در دوجوهای کاراته شناخت و با تمرینات مناسب که مطابق روحیات آنها است، این افراد را جذب ورزش کاراته کرد. هرگز نباید فراموش کرد که به خاطر خصلت کاراته، کسانی که حتی برای سئوال هم به دوجو می آیند، علاقه مند به فراگیری و شروع هنر کاراته می شوند. این افراد باید به طور صحیح راهنمائی شوند و با تمرینات اصیل کاراته پرورش یابند.

کاراته در تمامی رویدادهای جهانی و بین المللی و سازمانها عضو است و تنها با ورود به بازیهای المپیک تمامی آرزوهای ورزشکاران و قهرمانان این رشته ورزشی بدست می آید به امید روزهای نزدیک وحضور کاراته در المپیک. هرنگاهی به معنایی تعبیر می شود. پس بیائیم نگاهمان را به گونه ای تعبیر کنیم تا به خواسته های درونی خود دست یابیم و مسیر حرکتی ما یک مسیر نیاز باشد نه مسیر خواهش.

 

You are here: مقالات تخصصی کاراته و نگاه