پرواز به کره جنوبی

استاد احمد صافی ریاست سبک برای برگزاری اردوهای تیم ملی کره جهت مسابقات آسیایی امارات دوشنبه شب ایران را به مقصد کره ترک میکند.

You are here: اخبار و رویدادها پرواز به کره جنوبی