مراسم افتتاحیه

در تاریخ 9/4/ 92 در روز یک شنبه مرکز جدیدفدراسیون جهانی شوتوکان در ایران با حضور شیهان آشوری دبیر فدراسیون کاراته –حاج مسعود سیدی –آقای عزیزخانی مدیریت باشگاه دانشگاه آزاد –آقای مهدی جعفری مشاور تیم ملی – آقای شهرام هروی

مربی تیم ملی –اعضاء هیئت رئیسه سبک آقایان محمدی بصیر .فقیهی برزیگر .ونکی وقهرمانانی همچون محمد غروبی و داود قربانی و مدیریت و کارکنان هنرستان باغچه بان و به میزبانی استاد احمد صافی ریاست سبک و مربیان باشگاه مرکزی استادان رضا و مجید صافی و سرکار خانم نیلوفر صافی در حضور کلیه ورزشکاران و خانواده های این عزیزان رسما با جشن کوچکی افتتاح گردید.

از نکات قابل ذکر این مراسم تقدیر از میهمانان و بخصوص حاج مسعود سیدی و حاج امیر ونکی و آ قای برزیگر به جهت حمایت بی شائبه با مرکز سبک وتجلیل از قهرمانانی که در سال 92 به اردوهای تیم ملی دعوت شدند به نامهای سهیل ساجدی فر-امیر بهادر تدین –نیما عزیزخانیYou are here: اخبار و رویدادها مراسم افتتاحیه