درخواست همکاری کشورهای روسیه و ویتنام از شیهان احمد صافی

کشورهای روسیه و ویتنام در جریان برگزاری مسابقات بین المللی کره جنوبی از مربی موفق کشورمان و رییس سبک شوتوکان دعوت کردند جهت آموزش و سمینار به این کشورها عزیمت کند. به همین منظور در سال جاری بعد از بررسی های اولیه و آمادگی، سمینار و کلاسهای آموزشی تشکیل خواهد گردید.

You are here: اخبار و رویدادها درخواست همکاری کشورهای روسیه و ویتنام از شیهان احمد صافی