کشور سری لانکا برای دومین بار میزبان شیهان احمد صافی

در اواخر مردادماه، کشور سری لانکا برای دومین بار میزبان شیهان احمد صافی، مدرس موفق کاراته کشورمان خواهد بود. بسیاری از کشورها خواهان استفاده تمام وقت از این مربی پرکار و فعال هستند که با توجه به مسئولیت در ایران و کره جنوبی، امکان پذیر نیست.

You are here: اخبار و رویدادها کشور سری لانکا برای دومین بار میزبان شیهان احمد صافی