افتتاح کلاس کاراته ویژه ناشنوایان در مجتمع باغچه بان

کلاس کاراته ویژه ناشنوایان در مجتمع باغچه بان که در طی هفته های گذ شته با همت استاد احمد صافی بنیان گذار شوتوکان جهانی در ایران با نام مرکز ورزشی آوای رزم افتتاح گردید.

 

این کلاس با مربیگری استاد مجید صافی تشکیل شد و هدف از تشکیل این کلاس آموزشی کشف استعدادهای این عزیزان برای حضور در مسابقات در طی ماهها و سالهای آتی است  امید است همواره الگوی مناسبی برای کلیه این عزیزان قرار گیرد و با ورزش انس بیشتری پیدا کنند. در پایان لازم است از عضو هیئت رئیسه سبک آقای مهندس حکیم پور در جهت حمایت از این عزیزان سپاس و قدردانی گردد.

You are here: اخبار و رویدادها افتتاح کلاس کاراته ویژه ناشنوایان در مجتمع باغچه بان