حضور دو تن از اعضا سبک در تیم ناشنوایان اعزامی به المپیک در کشور بلغارستان

حضور دو تن از اعضا سبک به نامهای محمد خدایار از استان البرز و میثم اخوان از استان قم در تیم ناشنوایان اعزامی به المپیک در کشور بلغارستان باعث خشنودی است امیدواریم با مدالهای با ارزش در این رویداد مهم به میهنمان برگردند.

 

You are here: اخبار و رویدادها حضور دو تن از اعضا سبک در تیم ناشنوایان اعزامی به المپیک در کشور بلغارستان