شروع گفتگوهای سایت فدراسیون جهانی شوتوکان با اعضائ ارشد و قهرمانان سبک

به گزارش روابط عمومی شروع گفتگوهای سایت فدراسیون جهانی شوتوکان با اعضائ ارشد و قهرمانان این سبک آغاز می شود با ما همراه باشید گفتگوی ابتدائی بزودی با سعید احمدی نائب قهرمان جهان در سال 2012 فرانسه و کسی که امسال هم به همراه مهدی سلطانی یکی دیگر از قهرمانان سبکمان در اردوهای تیم ملی بزرگسالان از بهترینها بودند و همواره توانستند خودشان را در اوج نگه دارند.

You are here: اخبار و رویدادها شروع گفتگوهای سایت فدراسیون جهانی شوتوکان با اعضائ ارشد و قهرمانان سبک