نقش کیمه (تنفس صحیح) شماره دو

پیش از این و در شماره نخست این مطلب، درباره نقش کیمه در درست اندیشیدن سخن گفته شد و این نتیجه نیز به دست آمد که تنفس صحیح، انرژی را هدایت می‌کند تا به شکل مطلوب‌تری مهارت‌های رزمی تحت تاثیر مهارت‌های روحی و فکری باشد.

در نوشته حاضر نیز توانایی‌هایی افراد در اجرای صحیح تنفس دیافراگمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در حوزه پزشکی و یا در بحث‌های مربوط به فیزیولوژی بدن انسان، دو نوع تنفس شناسایی شده است که به طور مشخص تحت تاثیر نقاط پایین بصل‌النخاع قرار دارند. تنفس دیافراگمی و تنفس سینه‌ای درواقع شکل این دو نوع تنفس را نشان می دهد. بسیاری از افراد در طول روز از تنفس دیافراگمی دارند و در موقع استراحت و حتی در زمان خواب تنفس آنها به تنفس سینه‌ای تغییر شکل می‌دهد.

اما پرسش اصلی این است که تنفس صحیح چگونه انجام می‌شود؟ منظور از تنفس صحیح، تنفسی است که در طول تمرین و مسابقات سخت ورزشی بتوان از آن استفاده کرد تا انرژی کمتری صرف شود و در نقطه مقابل نیز کارکرد دقیق‌تر، ذهن فعال‌تر و همچنین هماهنگی بهتری در سوخت و ساز بدن به وجود آید. به طور خلاصه باید گفت که تنفس ضعیف رابطه ذهن و جسم را تقویت می‌کند. به طور طبیعی، هنگامی که جسم انسان خسته می‌شود، فکر او هم کمتر قادر به هماهنگی است. تنفس صحیح این رابطه را بهبود می‌بخشد.

به عبارتی با تنفس صحیح، در زمان خستگی می‌توان ارتباط دقیق‌تر و کارآمدتری میان ذهن و جسم برقرار کرد. این مساله و یا نیاز به تنفس صحیح باید یک امر فراگیر باشد. درواقع این گونه نیست که فقط رزمی‌کاران در حوزه ورزش نیاز به تنفس صحیح داشته باشند بلکه همه حوزه‌های ورزشی باید برای ارتقا توان خود تنفس صحیح را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های موجود مورد پذیرش قرار دهند.

بارها مشاهده شده است که ورزشکارانی که تنفس صحیح را رعایت کرده‌اند، اعتماد به نفس بالاتری نیز داشته‌اند و بسیار ساده‌تر و راحت‌تر توانسته‌اند به پیروزی دست یابند. اما در مقابل ورزشکارانی که با ضربانی تند، نامنظم و بدون ریتم دیافراگمی نفس می‌کشند، همواره گرفتار مشکل شده‌اند و کمتر موفقیت را تجربه کرده‌اند. تجربه ثابت کرده است که اگر در رویارویی‌هایی ورزشی، ورزش‌کاران با تعادل و تفکر در پی تنفس صحیح یا منظم کردن ریتم تنفس دیافراگمی باشند تا 90 درصد می‌توانند از اتفاقات ناخوشایند در مسابقات ورزشی پیشگیری کنند.

این البته بدان معنی نیست که افراد در مسابقات مرتب به تنفس خود فکر کنند، بلکه این عمل باید یک رفلکس غیر آگاهانه باشد که با تمرین و ممارست می‌توان به آن دست یافت. به عباراتی ورزش‌کاران باید این نکته را همیشه در یاد داشته باشند که تنفس صحیح نیز مانند دستیابی به مهارت‌های فیزیکی در ورزش نیاز به تمرین دارد تا بتوان از مزیت‌های آن در نقاط نهایی و یا در مسابقات سرنوشت ساز استفاده کرد.

You are here: مقالات تخصصی نقش کیمه (تنفس صحیح) شماره دو