بازگشت رئیس سبک

استاد احمد صافی که بیش از یکماه جهت تمرینات تیم ملی کاراته کشورکره جنوبی به این کشور سفر کرده بود پنج شنبه صبح به ایران بر می گردند تا جهت برگزاری اردوهای پایانی واعزام تیم به مسابقات جهانی در کشور ژاپن این تیم را همراهی نمایند.

You are here: اخبار و رویدادها بازگشت رئیس سبک