تیم شهید صافی جهت برگزاری مسابقات لیگ آینده سازان

تیم شهید صافی جهت برگزاری مسابقات لیگ آینده سازان در گروه دوم با تیمهای ایران جوان هشتگرد مجتمع دخانیات گیلان پاس همدان  باشگاه کاراته انقلاب قم همگروه شد.

You are here: اخبار و رویدادها تیم شهید صافی جهت برگزاری مسابقات لیگ آینده سازان